Skakanka

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST NASZ SERWIS?

Skakanka, to serwis internetowy poświęcony zagadnieniu ADHD. Zawiera ćwiczenia multimedialne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz filmy informacyjno-instruktażowe dla rodziców i specjalistów, pracujących na co dzień z dziećmi z ADHD. Dla każdej z tych grup: dzieci, rodziców oraz specjalistów, zostały stworzone osobne wejścia na stronie głównej ze względu na różnice w funkcjonalnościach.

DLA DZIECI z ADHD

Dla dzieci z ADHD zostały przygotowane atrakcyjne ćwiczenia multimedialne, skupiające się na dwóch obszarach sprawiających im największe trudności. Jeden rodzaj ćwiczeń koncentruje się na rozumieniu następstw przyczynowo-skutkowych, drugi natomiast ma na celu pracę nad koncentracją uwagi. Nasze ćwiczenia multimedialne w atrakcyjny sposób zachęcają dziecko do pracy. Po każdym wykonanym ćwiczeniu dziecko otrzymuje za nie odznakę oraz widzi fragment odsłanianego obrazka. Odsłonięcie całego obrazka jest nagrodą za wykonanie wszystkich ćwiczeń.

DLA RODZICÓW dzieci z ADHD

Dla rodziców przygotowaliśmy krótkie filmiki, które pomogą im radzić sobie z ADHD swoich dzieci. W filmikach zawarte są niezbędne informacje odnośnie samego zagadnienia ADHD, a także wskazówki postępowania oparte na założeniach terapii behawioralnej. Rodzice mogą skorzystać również z filmików instruktażowych pokazujących ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej, które korzystnie wpływają na pracę mózgu i mogą pomóc małym ADHD-owcom.
Rodzice, w swoim panelu, mają możliwość przydzielania dziecku wybranych przez siebie ćwiczeń. Dziecko będzie mogło wykonywać zadane ćwiczenia po zalogowaniu się na swoje konto – wpisując adres mailowy rodzica oraz specjalne hasło, które on ustali. Dziecko, na swoim koncie, będzie miało dostęp tylko do tych ćwiczeń, które zostaną mu przydzielone przez rodzica, pozostałe nie będą się wyświetlały, by nie rozpraszać jego uwagi.
Rodzic ma możliwość obserwowania postępów swojego dziecka. Ma wgląd w to jakie ćwiczenia dziecko wykonało i jakie odznaki za nie dostało. Jest informowany o liczbie podjętych prób oraz o czasie poświęconym na każde ćwiczenie.

DLA SPECJALISTÓW pracujących z dziećmi z ADHD

Specjalistom udostępniamy krótkie filmiki informacyjno-instruktażowe z zakresu kinezjologii edukacyjnej oraz terapii behawioralnej. W specjalnym panelu specjaliści mogą tworzyć konta dla swoich podopiecznych. Każdemu z nich mogą przydzielać wybrane ćwiczenia do zrobienia w domu. Podopieczny, na swoim koncie, ma dostęp tylko do tych ćwiczeń, które zostały mu przydzielone przez specjalistę, pozostałe nie są widoczne.
Specjalista ma możliwość śledzenia postępów swoich podopiecznych w specjalnym panelu znajdującym się na jego koncie. Ma wgląd w to, który podopieczny jakie wykonał ćwiczenia, ile podjął prób, ile czasu poświęcił oraz jaką odznakę zdobył za każde zrobione ćwiczenie.

Zapraszamy serdecznie do wypróbowania naszego serwisu wszystkich, którzy dla dobra dzieci z ADHD zechcą skorzystać z jego zawartości.